"Do majetku je nutné investovať, treba ho zveľaďovať a predovšetkým chrániť. Napríklad aj plotom!"

"Do majetku je nutné investovať, treba ho zveľaďovať a predovšetkým chrániť. Napríklad aj plotom!"